Stoltenberg: Russland må rette seg etter Open Skies-avtalen

At Russland igjen byrjar å overhalde Open Skies-avtalen, er den beste måten å verne fordelane med han på, seier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.
utenriks

Fråsegna kjem etter eit møte i Nato-rådet fredag. Det kom i stand på kort varsel etter at USA torsdag varsla at landet vil trekke seg frå Open Skies-avtalen.

Våpenkontrollavtalen gir partane som har underteikna han, full tilgang til luftrommet til kvarandre, og blir sett på som særleg viktig av dei europeiske NATO-landa. Dei bruker han for å halde Russlands militære aktivitet under oppsyn.

Stoltenberg seier Nato fullt og heilt støttar opp om våpenkontroll, nedrusting og ikkje-spreiing av atomvåpen, og seier landa er samde om at alle landa som er med i Open Skies må følgje opp forpliktingane sine fullt ut.

(©NPK)