Trump kryp nærare riksrettsfelling, trur ekspertar

Medan Senatet førebur seg på riksrett mot Donald Trump, aukar sjansane for at presidenten blir felt, meiner ekspertar. Det kan få store konsekvensar for USA.
utenriks

Dei 100 senatorane skal neste veke frikjenne eller dømme presidenten for å ha eggja til opprør mot staten etter at tusenvis av Trump-tilhengjarar storma Kongressen 6. januar.

Skal han kjennast skuldig, må minst 17 av Trumps republikanske partifellar stemme mot han. Sjansane for at dette kan skje, har auka, meiner USA-kjennar Jan Arild Snoen.

– Eg vil framleis vere overraska dersom Trump blir dømd, men vi er nærare ei domfelling enn eg trudde vi ville vere for eit par, tre dagar sidan, seier Snoen til NTB.

Vil halde Trump på matta

Årsaka er at leiaren for republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, ikkje har vilja sjå bort frå at han vil stemme for å kjenne Trump skuldig.

– Eg hadde ikkje forventa at McConnell skulle signalisere så stor uvisse om kva han vil dømme. Det overraska meg litt, seier Snoen.

– Men eg har tolka dette som eit pressmiddel for å halde Donald Trump på plass fram til 20. januar og for å få Trump til å ta avstand frå vald. Om eg har rett i det, så trur eg McConnell vil stemme mot ei rettsavgjerd når det kjem så langt, legg han til.

Kan lange ut

Også andre USA-ekspertar er samde i at Trump står stadig meir ustøtt.

– Denne riksrettsprosessen er farlegare for Trump enn den førre, seier statsvitar Chris Galdieri frå amerikanske Saint Anselm College til det svenske nyheitsbyrået TT.

Men i motsetning til Snoen trur Galdieri at presset frå ein riksrettsprosess kan bli for mykje for presidenten.

– Eg ville ikkje bli overraska om Trump no i slutten av mandatperioden sin byrjar å slå vilt rundt seg og gjer noko som får fleire republikanarar til å ønskje å felle han, seier Galdieri.

– Det finst òg mange republikanske senatorar som ønskjer å bli den neste presidenten til partiet, og dette kjem til å påverke valet deira, la han til.

Hemngjerrig og farleg

Fleire har òg åtvara om at ein riksrettsprosess kan føre til meir vald og splittingar. Den republikanske kongressrepresentanten Kevin Brady har kalla prosessen «uansvarleg».

– Dei som støttar ein riksrettsprosess, brukar sjølv opphissande og provoserande språk og oppmodar til handlingar som er like uansvarlege, og som kan eggje til meir vald, sa han tysdag, melder Houston Chronicle.

– Dei set hemnlysta si over landets beste, la han til.

– Ein naturleg reaksjon

Jan Arild Snoen meiner at dette ikkje held som argument for å la vere å gå i gang med ein riksrettsprosess.

– Dette er ein naturleg reaksjon, men så kan ein jo få ein motreaksjon frå støttespelarane som ser dette som endå eit bevis på at ein «elite» vil stele presidentembetet og Trumps politiske og demokratiske rettar, seier han.

– Så det er ein spiral her, men det er ikkje noko argument for å la vere å gjere det, seier han.

Viktig signal

Ein riksrettsprosess vil heller ikkje ha kraftige konsekvensar for Trump, som 20. januar etter planen skal overlate Det kvite hus til den påtroppande demokratiske presidenten Joe Biden. Blir han funnen skuldig, vil det berre bety at han kan nektast å stille som presidentkandidat ein gong til.

Prosessen er likevel ikkje utan betydning, trur Snoen, som understrekar at han kan få betydelege konsekvensar for Det republikanske partiet, som han seier allereie er prega av «full partisplitting».

– Det er ei veldig sterk markering av usemje dersom ein betydeleg del av eige parti dømmer deg på den måten, sa han.

– Så her vil det bli eit oppgjer uansett.

Snoen meiner den symbolske verdien av ein riksrettsprosess også er viktig.

– Det er viktig for demokratane og somme republikanarar å slå fast at dette er uakseptabel åtferd som diskvalifiserer ein frå å vere president, understrekar han.


(©NPK)