Boikott, demonstrasjonar og pandemi: Algerie går til val

Algerie vel laurdag representantar til nasjonalforsamlinga, eit val som blir prega av boikott, ei sterk protestrørsle og innhenting etter pandemien.
utenriks

Opptakten til valet er prega av at protestrørsla Hirak dei siste månadene igjen har demonstrert etter ein pandemipause. Dei har teke til orde for endå ein boikott av valet som følgje av lita tiltru til det politiske systemet.

I 2019 mobiliserte dei hundretusenvis av demonstrantar som til slutt tvinga dåverande president Abdelaziz Bouteflika, som hadde sete med makta i 20 år, til å gå av.

Den sitjande regjeringa, som ikkje har stor tillit i befolkninga, prøver på si side å overtyde skeptiske veljarar om at dei har politisk gjennomføringskraft og evne til å få økonomien på beina igjen.

Oljenasjon

Algerie er det største landet i Afrika i areal og den fjerde største økonomien etter Nigeria, Sør-Afrika og Egypt. Olje og gass utgjer 30 prosent av bruttonasjonalprodukt og 90 prosent av den totale eksporten i landet.

Økonomien vart hardt ramma av oljekrisa i kjølvatnet av koronapandemien.

Equinor har eit betydeleg nærvær i landet. Dei gjekk inn i Algerie i 2003 og har anlegg i In Salah og In Amenas, og dessutan eit partnarskap innan leiting i Timmissit-lisensen. I mars inngjekk Equinor ein intensjonsavtale med det statlege oljeselskapet Sonatrach om å utvide samarbeidet.

Tusenvis av uavhengige kandidatar

Hirak-rørsla har oppmoda til boikott av alle nasjonale avstemmingar sidan 2019. Då sitjande president Abdelmasjid Tebboune vann valet for 18 månader sidan, var det berre 40 prosent oppslutning rundt valet.

Meir enn halvparten av dei 13.000 representantane som kjempar om dei 407 plassane i nasjonalforsamlinga, er oppførte som uavhengige kandidatar. Det er venta at Den nasjonale frigjeringsfronten (FLN) og Democratic National Rally (RND), dei store partia ved førre val, kjem til å gjere det betydeleg dårlegare no.

FLN sat ved makta i eit eittpartisystem frå frigjeringa i 1962 til 1988, då demokratidemonstrasjonar førte til at fleirpartisystem vart innført. Demokratiutviklinga bråstoppa derimot som følgje av ein opprivande og blodig borgarkrig på 90-talet.

Frå 1999 styrte FLN-presidenten Bouteflika med støtte frå militæret heilt til han vart tvinga til å gå av for to år sidan.

Forverra situasjon

Den siste tida har den demokratiske situasjonen forverra seg, ifølgje organisasjonen International Crisis Group. Hirak-demonstrasjonar har vorte slått ned på, og mange har vorte arresterte. Tebbounes regjering har avfeia rørsla som kontrarevolusjonære i ledtog med utanlandske krefter.

For protestrørsla er posisjonen til Tebboune som tidlegare statsminister under ekspresident Bouteflikas venger, ei stadfesting på at ingenting er i endring på styringsnivå.

Ei rekkje parti som støttar regjeringa, og dessutan statlege medium, prøver å oppmode så mange som mogleg til å delta i eit val som dei meiner er avgjerande for stabiliteten i landet.

Islamistiske parti prøver å utnytte det dei trur vil bli ei låg oppslutning rundt valet, til å auke innverknaden sin, men er sjølv splitta mellom fem rivaliserande parti.(©NPK)