ESB beheld nullrenta

Den europeiske sentralbanken (ESB) lèt styringsrenta stå urørt på 0 prosent og lover å verne eit lågt rentenivå fram til inflasjonen tek seg opp.
utenriks

ESB gjer ingen endringar i pengepolitikken og vil verne dei historiske låge rentesatsane som i dag er på mellom 0 og 0,5 prosent, inntil inflasjonen når målet på 2 prosent.

Det blir heller ingen endringar i programmet frå sentralbanken for støttekjøp av obligasjonar. Ordninga vart oppretta under pandemien og har ei ramme på 1.850 milliardar euro.

Støttekjøpa sprøytar pengar inn i økonomien og har som mål å stimulere til fortsette utlån og kredittar med låg marknadsrente.

Programmet skal bestå fram til mars eller til ESB vurderer at koronakrisa er over, opplyser styret torsdag.

(©NPK)