Pandemien kan forårsake matmangel i britiske matbutikkar

Eit stort deltautbrot truar matleveransar til Storbritannia sidan fleire tilsette er tvinga i karantene. Den siste veka har smittetala i landet auka kraftig.
utenriks

Britiske supermarknader og leverandørar åtvarar at dei snart kan slite med matmangel på grunn av dei mange tilsette som er sette i karantene.

I Storbritannia var fleire butikkhyller tomme denne veka, og nokre stader har situasjonen vorte så ille at butikkar har vorte tvinga til å stengje.

– Vi har halde alle butikkar opne gjennom heile pandemien, men no har vi måtte stengje ein eller to butikkar, og redusert timane i andre, sa direktør Richard Walke for matkjeda Iceland til BBC radio.

Torsdag steig talet på sjukehusinnleggingar med koronasmitta pasientar i England til det høgaste nivået sidan februar.

(©NPK)