Sverige får ny statsminister tidlegast måndag

Etter det politiske dramaet i Sverige onsdag må Riksdagens leiar Andreas Norlén igjen byrje prosessen med å danne regjering.
utenriks

Ifølgje Norléns pressekontakt skal han snakke med leiarar for alle dei åtte partia i Riksdagen i løpet av torsdagen. Til så lenge er det ikkje kjent korleis tidsplanen ser ut. Riksdagsleiaren kjem truleg til å snakke med partileiarane via telefon- eller videosamtalar, sjølv om det tidlegare kom meldingar om at dei skulle møtast fysisk.

Etter samtalane kjem Norlén til å gi beskjed om korleis prosessen vil gå føre seg vidare. Truleg vil Magdalena Andersson bli foreslått som ny statsminister med ei mindretalsregjering beståande av Socialdemokraterna.

Ei ny statsministeravstemming i Riksdagen kan tidlegast haldast måndag. Dersom forslaget blir presentert torsdag, må avstemminga skje seinast innan onsdag.

Onsdag formiddag vart Socialdemokraternas leiar Magdalena Andersson valt som Sveriges første kvinnelege statsminister, men allereie same ettermiddag oppstod det budsjettkrise. Centerpartiet trekte si støtte til budsjettet, og dermed vart budsjettforslaget frå opposisjonen vedteke i staden.

Socialdemokraternas regjeringspartnar Miljöpartiet kom fram til at dei ikkje kunne vere med på å regjere med eit budsjett forhandla fram med Sverigedemokraterna, og valde derfor å gå ut av regjeringa. Andersson sende derfor inn avskjedssøknaden sin, men gjorde det klart at ho gjerne kan regjere med ei rein sosialdemokratisk regjering, ei løysing som truleg vil få støtte frå fleirtalet i Riksdagen.

Inntil vidare er det framleis Stefan Löfvens forretningsministerium som regjerer i Sverige.

(©NPK)