Epstein-medarbeidar Ghislaine Maxwell for retten i New York

Rettssaka mot partnaren til den avdøde Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (59), starta på Manhattan i New York måndag med juryutveljing og innleiande foredrag.
utenriks

Ein jury med tolv medlemmer og seks varamedlemmer skal følgje saka. Dei vart plukka ut frå mellom 40 og 60 kandidatar som kom vidare etter ein tidlegare innleiande utspørjingsrunde.

Interessa for den spesielle saka er stor. Maxwell er tiltalt for å ha hjelpt den tidlegare partnaren sin, avdøde Jeffrey Epstein, med å rekruttere og misbruke unge jenter og kvinner.

Den 66 år gamle finansmannen vart funnen død i 2019 i ei fengselscelle på Manhattan. Han sat i varetekt før rettssaka mot han skulle byrje.

Mektige venner

Etter dødsfallet verserte det ei rekkje konspirasjonsteoriar og rykte om dødsfallet til milliardæren. Påtalemakta fortalde likevel at videoovervakinga frå fengselet stadfesta at 66-åringen var åleine då han døydde.

Jeffrey Epstein, som hadde mange mektige og berømte venner og kontaktar, var sikta for menneskehandel og ei rekkje seksuelle overgrep mot unge jenter og kvinner.

Eit knapt år seinare vart Ghislaine Maxwell – dotter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell – arrestert i Bradford i New Hampshire.

Tenåringar

Dei seks tiltalepunkta mot henne gjeld kriminelle handlingar i perioden 1994 til 2004 knytte til ei rekkje ikkje namngitte kvinner. To av dei seier at dei berre var 14 og 15 år då dei vart utsette for seksuelle overgrep.

Ifølgje den 24 sider lange tiltalen var ho i eit intimt forhold med Epstein frå 1994 til 1997. Frå 1994 til 2004 skal han ha betalt henne for å forvalte eigedommane sine, ifølgje Sky News.

Aktoratet hevdar at Maxwell først sørgde for å vinne tilliten til offera ved å ta dei med på handleturar og kinobesøk. Så skal ho mellom anna ha oppmoda dei til å gi Epstein massasje. Han skal då ha gitt dei pengar.

Ifølgje påtalemakta deltok ho òg nokre gonger sjølv i overgrepa.

Nektar

59-åringen har sete i varetekt i Metropolitan Detention Center i Brooklyn sidan arrestasjonen. Ho har fleire gonger klaga over forholda og karakterisert dei som uhygieniske og umenneskelege.

Ho nektar for alle tiltalepunkta, og det er ikkje venta at ho vil forklare seg. Måndag startar innleiingsforedraga i rettssaka i Thurgood Marshall United States Courthouse. Saka er venta å vare fram til midten av januar neste år.

Maxwell har pass frå fleire land. Sidan ho vart arrestert har ho vorte nekta kausjon i alt seks gonger av frykt for at ho skal forlate USA.

Truverd og «grooming»

Forsvaret hevdar mellom anna at Maxwell blir tiltalt fordi Epstein slapp unna ved å ta sitt eige liv.

Dei har antyda at dei vil gå laus på dei truverdet til dei fornærma ved å vise til tidlegare rusmisbruk.

Dei vil òg setje spørsmålsteikn ved hugsen deira ved å føre psykolog Elizabeth Loftus som vitne. Ho blir rekna som ekspert på såkalla falske minne. Under rettssakene til Harvey Weinstein og Bill Cosby vitna ho om korleis minne kan forvrengjast over tid, særleg under avhøyr mange år seinare.

Aktoratet vil på si side få psykologen Lisa Rocchio til å beskrive vanlege strategiar for såkalla grooming av barn, som å utvikle tillit før normalisering av seksuell kontakt.

Saka mot Maxwell kjem etter domfellingar av Weinstein og songaren R. Kelly, saker der også forsvaret prøvde å så tvil om truverdet til offera.

Lang fengselsstraff

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein var gode venner med den britiske prins Andrew. I ei anna sak skuldar Virginia Giuffre prinsen for å ha hatt samleie med henne mot hennar vilje for 20 år sidan, då ho var 17 år gammal.

Giuffre hevdar at Jeffrey Epstein på denne tida lånte henne ut til ulike mektige menn.

Denne saka, som skal gå for ein sivil domstol i USA, blir venteleg dagsett ein gong innan slutten av neste år. Prins Andrew avviser skuldingane.

Maxwell har avvist alle skuldingar. Viss ho blir funnen skuldig, risikerer ho å sitje i fengsel resten av livet.


(©NPK)