Grenser for å miste førarkortet

Sjå her kva som er grensa for å miste førarkortet i ulike fartssoner.
Nyhende

Så mykje kostar det å køyre for fort

Her kan du lese kor mykje det kostar å bryte fartsgrensa.


Det er ei eiga forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.

Tabellane nedanfor forutset at målt fart er gjort av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning utan kryss eller fotgjengerfelt og utan at det ligg føre omstende som bør tilleggast skjerpande vekt.


1.Fartsgrense 30 km/t:
Fart:Tap av førerett:
56–65....................................................3–7 md.
65–70....................................................7–9 md.
70–75....................................................9–12 md.
75–80....................................................12–18 md.
80–85....................................................18–24 md.
85–90....................................................24–30 md.
90–95....................................................30–36 md.
Over 95....................................................Over 36 md.
2.Fartsgrense 40 km/t:
Fart:Tap av førerett:
66 - 75....................................................3 - 6 md.
75 - 80....................................................6 - 8 md.
80 - 83....................................................8 - 10 md.
83 - 87....................................................10 - 13 md.
87 - 90....................................................13 - 15 md.
90 - 93....................................................15 - 18 md.
93 - 97....................................................18 - 21 md.
97 - 100...................................................21 - 24 md.
100 - 105..................................................24 - 28 md.
105 - 110..................................................28 - 33 md.
Over 110...................................................Over 33 md.
3.Fartsgrense 50 km/t:
Fart:Tap av førerett:
76 - 82....................................................3 - 6 md.
82 - 90....................................................6 - 9 md.
90 - 95....................................................9 - 12 md.
95 - 100...................................................12 - 15 md.
100 - 105..................................................15 - 18 md.
105 - 110..................................................18 - 21 md.
110 - 114..................................................21 - 24 md.
114 - 118..................................................24 - 27 md.
118 - 122..................................................27 - 30 md.
122 - 126..................................................30 - 33 md.
126 - 130..................................................33 - 36 md.
Over 130...................................................Over 36 md.
4.Fartsgrense 60 km/t:
Fart:Tap av førerett:
86 - 95....................................................3 - 6 md.
95 - 100...................................................6 - 8 md.
100 - 106..................................................8 - 12 md.
106 - 112..................................................12 - 16 md.
112 - 118..................................................16 - 20 md.
118 - 124..................................................20 - 24 md.
124 - 130..................................................24 - 28 md.
130 - 136..................................................28 - 32 md.
136 - 142..................................................32 - 36 md.
Over 142...................................................Over 36 md.
5.Fartsgrense 70 km/t:
Fart:Tap av førerett:
106 - 110..................................................3 - 6 md.
110 - 114..................................................6 - 8 md.
114 - 118..................................................8 - 10 md.
118 - 120..................................................10 - 11 md.
120 - 123..................................................11 - 13 md.
123 - 126..................................................13 - 15 md.
126 - 129..................................................15 - 17 md.
129 - 134..................................................17 - 20 md.
134 - 140..................................................20 - 24 md.
140 - 146..................................................24 - 28 md.
146 - 152..................................................28 - 32 md.
152 - 160..................................................32 - 36 md.
Over 160...................................................Over 36 md.
6.Fartsgrense 80 km/t:
Fart:Tap av førerett:
116 - 120..................................................3 - 5 md.
120 - 130..................................................5 - 8 md.
130 - 140..................................................8 - 13 md.
140 - 150..................................................13 - 19 md.
150 - 160..................................................19 - 25 md.
160 - 170..................................................25 - 30 md.
170 - 180..................................................30 - 36 md.
Over 180...................................................Over 36 md.
7.Fartsgrense 90 km/t motortrafikkvei
Fart:Tap av førerett:
126 - 135..................................................3 - 6 md.
135 - 145..................................................6 - 9 md.
145 - 151..................................................9 - 12 md.
151 - 157..................................................12 - 15 md.
157 - 163..................................................15 - 18 md.
163 - 169..................................................18 - 21 md.
169 - 175..................................................21 - 24 md.
175 - 181..................................................24 - 27 md.
181 - 187..................................................27 - 30 md.
187 - 194..................................................30 - 33 md.
194 - 200..................................................33 - 36 md.
Over 200...................................................Over 36 md.
8.Fartsgrense 90 km/t motorvei
Fart:Tap av førerett:
131 - 135..................................................3 - 5 md.
135 - 137..................................................5 - 6 md.
137 - 139..................................................6 - 7 md.
139 - 141..................................................7 - 8 md.
141 - 145..................................................8 - 9 md.
145 - 151..................................................9 - 12 md.
151 - 157..................................................12 - 15 md.
157 - 163..................................................15 - 18 md.
163 - 169..................................................18 - 21 md.
169 - 175..................................................21 - 24 md.
175 - 181..................................................24 - 27 md.
181 - 187..................................................27 - 30 md.
187 - 194..................................................30 - 33 md.
194 - 200..................................................33 - 36 md.
Over 200...................................................Over 36 md.
9.Fartsgrense 100 km/t motorvei
Fart:Tap av førerett:
141 - 145..................................................3 - 5 md.
145 - 147..................................................5 - 6 md.
147 - 149..................................................6 - 7 md.
149 - 151..................................................7 - 8 md.
151 - 155..................................................8 - 9 md.
155 - 161..................................................9 - 12 md.
161 - 167..................................................12 - 15 md.
167 - 173..................................................15 - 18 md.
173 - 179..................................................18 - 21 md.
179 - 185..................................................21 - 24 md.
185 - 191..................................................24 - 27 md.
191 - 197..................................................27 - 30 md.
197 - 204..................................................30 - 33 md.
204 - 210..................................................33 - 36 md.
Over 210...................................................Over 36 md.
10.Fartsgrense 110 km/t:
Fart:Tap av førerett:
151–155....................................................3–5 md.
155–157....................................................5–6 md.
157–159....................................................6–7 md.
159–161....................................................7–8 md.
161–165....................................................8–9 md.
165–171....................................................9–12 md.
171–177....................................................12–15 md.
177–183....................................................15–18 md.
183–189....................................................18–21 md.
189–195....................................................21–24 md.
195–201....................................................24–27 md.
201–207....................................................27–30 md.
207–214....................................................30–33 md.
214–220....................................................33–36 md.
Over 220....................................................Over 36 md.