Roger Lillebø sluttar i skulen etter 42 år

– Dei små skulane har godt læringsmiljø

– Eg trur læringsmiljøet er best på skular der lærarane har god tid til elevane, seier Roger Lillebø (70).

Musikk: Roger Stein Lillebø (70) forlèt skuleverket etter 43 år som lærar og rektor. Musikk har vore eitt av faga hans. Ha meiner læremiljøet på ein liten skule kan vere betre enn på ein skule der lærarane har mindre tid til å følgje opp den einskilde elev. 

Nyhende

Etter 43 å i skulen seier den erfarne læraren takk for seg og blir pensjonist. Dei siste 18 åra har han vore lærar ved Liabygda skule. Det siste året som rektor.