Vegen til Fausa i dårleg forfatning

– Bilar vil verte øydelagde

Fausavegen  Foto: Ole Tommy Hanssen

Nyhende

I Fausadalen er det både kraftverk, fleire gardsbruk og i overkant av 150 fritidsbustadar. Fausavegen er einaste tilkomstveg og kan by på store utfordringar for dei køyrande.