Sivilforsvaret testar anlegg over heile landet

Tyfonvarsling onsdag

  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Onsdag  klokka 12.00 testar Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester kvart år varslingsanlegga i januar og juni. Signalet vert sendt i tre serier med eitt minutts opphald mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søkje informasjon hjå til dømes radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.