Fylkesutvalet om utdanningskutt

Fleirtal for Stranda-tilbod

Stranda Vidaregåande skule. arkivfoto  Foto: Hege Bjørkedal

Nyhende

Fylkesutvalet handsamar i dag tysdag omstilling 2020, som omhandlar kuttforslag for å få ned utgifter til drift for Møre og Romsdal fylke.