Vedtak av formannskapet

Foreldrebetaling bortfell frå og med april

Nyhende

Formannskapet heldt møte måndag ettermiddag, og nytta då hasteparagrafen (kommunelova sin paragraf 11, ledd åtte red. anm) til å konstituere seg som kommunestyre.