Made In Fjords

Har is i magen

Ho hadde tenkt å starte sesongen like før påske. Slik vert det ikkje.

Linda Fausa i selskapet Made in Fjords, tek sikte på å selje meir på nett dersom turistane ikkje oppsøker turistbygda Geiranger.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Cruisetrafikken i Geiranger er sett på vent på grunn av tiltaka mot koronasmitte. Det tyder at det i tida frametter blir lite kø av turistarsom vil handle suvenirar i dei smale gatene i Geiranger. Dermed blir det også lite sal av husflidsprodukt frå den vesle butikken Linda Fausa leiger i gåtata. Ho har også utsal i Ålesund.