Koronasituasjonen i kommunen

Kan risikere tap på 12 millionar kroner

Koronasituasjonen kostar Stranda kommune store summar. Eit verste fall-scenario kan gi eit tap på rundt 12 millionar kroner.

Tøff situasjon: Utgifter i samband med koronasituasjonen kombinert med mogleg svikt i skatteinngang, inntektsutjamning og manglande utbytte frå kommunale selskap kan gjere at Stranda kommune må kutte i drifta for å unngå å hamne tilbake på Robek-lista. ILLUSTRASJONSFOTO 

Nyhende

Dette orienterte rådmann Åse Elin Hole formannskapet om måndag.