Oppdrettsanlegg ved Urdaneset

Argumentene holder ikke mål

Hofseth Aqua sine oppdrettsanlegg i Stranda, og det nye Urdaneset (i rødt). 

Nyhende

Argumentene fra politikerne om å gi Hofseth Aqua AS en ny lokalitet ved Urdaneset holder ikke mål.

Ett av argumentene til ordføreren var at han har tillit til planene deres. Alle kan gi et løfte, men er det en garanti? Hva er det som gjør at Hofseth Aqua AS fortjener denne tilliten? Ifølge firmaopplysninger er dette selskapet eid av Hiyr AS med 100%.

Hiyr AS er videre eid av Alliance Seafoods Ink. Dette er et norskregistrert utenlandsk foretak med en eierandel på 99,198%. Hofseth International AS eier kun 0,802%. Med andre ord et utenlandsk konsern.

De får bruke fjordene våre til sin virksomhet, og fortjenesten havner i lommene på utenlandske kapitalister. Dette er realiteten!

Det andre argumentet var at dette var viktig for fiskeriindustrien på Stranda. Etter det jeg kjenner ti,l henter Norsk Sjømat AS sine råvarer fra andre steder enn Storfjorden.

Så her kommer både Tryggestad og Sve med villedende opplysninger.

Fisken fra Hofseth sine anlegg i Storfjorden blir fraktet til slakteri i Ålesund, og det meste går videre til eksport.

Hvis Stranda kommune vil satse på oppdrett i sin arealplan, burde de heller få til en avtale med lokale aktører. Da ville det antakelig føre til flere arbeidsplasser også på land. Kapitalen, og ikke minst skatteinntektene ville da forbli på Stranda og i Norge.

Så hva sitter Stranda igjen med når de sier ja til dette tiltaket?

1) Det vil ikke føre til mer penger til kommunen.

2) Dette blir det største og mest automatiserte oppdrettsanlegget i Stranda, og det vil mest trolig ikke føre til flere ansatte..

3) Anlegget blir liggende rett i front for Stranda sentrum og vil synes godt for de fleste som bor på Stranda.

4) Det verste er allikevel all forsøpling og lakselus dette kan medføre. Villaksen er truet. Regjeringen har satt på varsellampene som gjør at vi nå ligger i rød sone. Oppdrettsnæringen for laks og ørret må helst redusere, ikke øke! Det er også slik å forstå at Hofseth Aqua AS skal beholde de eksisterende lokaliteter selv om de skal sanere flere anlegg.

Mange som bruker fjorden til fiske har i de senere år fått sei med lakselus på seg og oppdrettsfôr i magen. I tillegg er det mye mindre fisk å få. Tilstanden til fjorden har forverret seg i de senere år, og dette bør de folkevalgte ta på alvor. De burde ha bedre argument for å si ja til et slikt tiltak.