Store ambisjonar for Storfjorden

Vil investere milliard-beløp

Svein Flølo i Hofseth Aqua og er hovudarkitekten bak dei samla planane som Hofseth-konsernet har for oppdrett og samstundes ta vare på villfisken i Storfjord-området.   Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Hofseth Aqua ønsker å investere 1,2-1,5 mrd. kroner for å gjere Storfjorden til verdas beste stad å vekse opp i, både for villaksen og for oppdrettslaks.