Hofseth Aqua

Vil skape gigantprosjekt i Røbbervika

Hofseth Aqua vil sprenge ut tunnelmasse tilsvarande to Stad-tunnellar og byggje eit gigantisk landbasert oppdrettsanlegg i dei gamle olivingruvene i Røbbervika.

Hofseth AS, utbygging av landbasert poppdrett i Røbbervika.(Raudbergvika)  Foto: Hofseth

Nyhende

-Dette er ikkje urealistiske vyer. Vi er i gang å forebu konsesjonshandsaming, og den dagen Fjord kommune godkjenner reguleringa av anlegget, går vi i gang, seier ein optimistisk Roger Hofseth til Sunnmøringen. Den daglege leiaren og eigaren av Hofseth International meiner det bør skje raskt.