Eldreomsorg

Grøn oase for dei eldre er heilt i det blå

Ein grøn plen utan anna nytte enn å sjå på, ligg vakkert til like utafor vindauga til bebuarane på Hellesylt omsorgsenter. Pårørande har i årevis kjempa for å bruke området til noko meir.

Sunnylven Omsorgsenter. Tilrettelegging av uteområde. Kari Hauso Stadheim (leiar Sunnylven Sanitetslag), Randi Nybø Ringdal (prosjektgruppa) og Astrid Langeland (Sunnylven pensjonistlag).   Foto: Johan Behrentz

Nyhende

-Med enkle middel kunne ein opne opp området for bebuarane. Det kan bli ein roleg stad med asfaltert gangsti og benkar og kanskje ein paviljong, der dei eldre åleine eller saman med pårørande kan vere ute i det fri utan å ta omsyn til trafikk eller høyre motordur, fossedur og måseskrik. Men vi kjem ikkje vidare utan at kommunen tek eit økonomisk ansvar.