August-statistikken frå NAV

Arbeidsløysa går fortsatt ned

Illustrasjonsfoto  Foto: Yngve Johnsen

Nyhende

Tal frå NAV for august syner at talet på heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal har gått ned med 684 personar den siste månaden. No er det 5.194 heilt arbeidsledige i fylket, noko som utgjer 3, 7 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang frå 4, 2 prosent i juli.