Ein tur fylt av glede og inntrykk

Reisebrev frå Kenya

Saman med rundt 40 andre personar reiste Kolbein Langlo i februar til Kenya. Målet var å få sjå arbeidet til North South Partnership AID (NSP-Aid) sitt arbeid for vanskelegstilte i landet.

Kibaraslummen, eit av fleire slumområder i Kenya.  Foto: Kolbein Langlo

Nyhende

Vel heime har Kolbein Langlo sett saman eit foredrag med bilete og tekst. Torsdag kveld gler han seg til å få fortelje om turen til folk på Stranda.