Trespann i Klassequizen

- Vi har ikkje øvd mykje, så vi er veldig spente, seier Marianne Remme Habostad.

Vil vi sjå dei på fjernsyn? Tora Overvoll, Marianne Remme Habostad og Kacper Galazka Mikolaj deltar i Klassequizen på radio 15. okotober.   Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø

Nyhende

Denne veka starta innspelinga av opptaka til Klassequizen 2021 i Møre og Romsdal. Det er 33 skular i Møre og Romsdal som er påmelde, og ein av dei er Stranda Ungdomsskule.