Vil auke ferjeprisen med ei takstsone i staden for to

Arkiv  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal foreslår å auke ferjeprisane med ei takstsone frå 1. januar 2021, i staden for to takstsoner, som det tidlegare har vorte bestemt.