Ber kommunen ta imot 10 flyktningar

Integrerings og mangfoldsdirektoratet(IMDi) har berekna at det kjem 5030 flyktningar til Noreg i 2021. No anmodar dei kommunane i landet om å ta imot.

Integrerings og mangfoldsdirektoratet ber Stranda kommune ta imot ti flyktningar neste år.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

I eit brev anmodar IMDi Stranda kommune til å ta i mot 10 flyktningar i 2021. Dei siste prognosane for behovet for busetting av flyktningar ligg til grunn for amnodinga frå IMDi. Direktoratet sine berekningar viser eit behov for å ta imot 5030 komande år. Dei er klare på at talet er usikkert grunna koronapandemien og korleis det påverkar moglegheita for innreise.