Tiltalt for høg fart

Ein person busett utanfor Stranda kommune er tiltalt for høg fart. ARKIV  Foto: Colourbox

Nyhende

Ein person busett utanfor Stranda kommune er tiltalt for brot på vegtrafikkloven sin paragraf 31, for å ha køyrt fortare enn 50 km/t i tettbygd strøk eller 80 km/t utanfor tettbygd strøk.