Spørsmål og historier frå engasjerte elevar

- Dei må skifte batteri i brannvarslaren

Hendene til elevane var nesten ikkje tatt ned før dei på nytt hadde eit spørsmål. Lillian Aasheim frå brannvesenet informerte og kom med svar.

Lillian Aasheim i Stranda brannvesen er rundt til alle skulane i kommunen og informerer om brannvern og førebygging av brann. Torsdag var det Sunnylven skule som fekk besøk.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende