Sykkylven kommune oppmodar ungdomsskuleelevane til å bruke munnbind på skulebussen

Barneskulane og barnehagane i Sykkylven skal driftast på gult nivå. Ungdomsskulen går over til raudt nivå.

Oppmodar: Sykkylven kommune oppmodar alle ungdomsskuleelevar til å ha på seg munnbind ombord i skulebussen.  Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nyhende

Etter at regjeringa kom med nye nasjonale tiltak 3. januar, har Sykkylven kommune kome med anbefalingar om desse.