Framleis på legejakt

Kommunane Stranda og Sykkylven er på leiting etter ein felles kommuneoverlege. I tillegg har Sykkylven kommune utlyst ei fastlegestilling, medan ei av dei tidlegare utlyste stillingane er besett.

På leit: Det er framleis utlyst fastlegestilling i Sykkylven.   Foto: Arkivfoto

Nyhende

Både felles kommunelege for Stranda og Sykkylven og nye fastlegar i Sykkylven skal på plass innan kort tid.