Ronny Utgård og Idrettslaget

Ikkje tid for kvile i Hundeidvik

2020 har vore eit spesielt og vanskeleg år for frivillige organisasjonar. I Hundeidvik har dei tenkt litt utanfor boksen og utnytta moglegheitene dette har gitt. I staden for å kapitulere, har nye idear sett dagens lys.

Dugnad Her er fleire av dei dugande eldsjelene i ferd med å renover og bygge om salen i grendehuset.  Foto: Privat

Nyhende

Då Noreg blei stengt ned på grunn av koronasituasjonen, blei alle planar for året lagt til side. All aktivitet og då spesielt Hundeidvik Fotballfestival, som er årets høgdepunkt, blei avlyst. Men i Hundeidvik let dei seg ikkje knekke av ein pandemi. Når aktivitetar blei kanselerte, var det mange ivrige og kreative krefter i krinsen som slo saman hovuda. Her såg dei ikkje problem, men berre utfordringar. No var det mogleg å kunne realisere nye idear for vidare utvikling av krinsen.