Ordførar Jan Ove Tryggestad:

– Håpar at dei som kan tek koronavaksinen

– Vaksinen er først og fremst for den enkelte, men også for å bidra i ein nasjonal dugnad for å stoppe koronapandemien. Sjølv om du ikkje tenker på seg sjølv, må du tenkje på dei rundt deg, seier ordførar Jan Ove Tryggestad.

– Vi føl dei nasjonale føringane. Vi startar derfor med dei eldste først, og sørger for ei god gjennomføring, seier ordførar Jan Ove Tryggestad.   Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

Stranda kommune sende i veke 2 ut informasjon til alle heimebuande over 75 år, og dei som bur på institusjon eller omsorgsbustad om informasjon om koronavaksinen.