Gamle møbelbrosjyrar frå Hatlehols Trykkeri

Blir tatt hand om av Møbelmuseet

Trykkeribedrifta Hatlehols i Brattvåg har gitt bort delar av det store arkivet av katalogar, brosjyrar og dias-bilete til Møbelmuseet i Sykkylven.

Digitalisere: Møbelhistorikar Eldar Høidal ser fram til å få digitalisert det omfattande arkivet på Møbelmuseet i Sykkylven fekk frå Haltehols Grafiske AS.   Foto: Frank Kjøde

Nyhende

Fleire av brosjyrane omhandlar ulike møbelverksemder i Stranda og Sykkylven. Hallvard Hatlehol er glad for at museet no vil ta hand om det store arkivet.