Ole Ringdal AS på Hellesylt:

Koronaåret gav omsetnadsrekord

Hadde ei auke på ti prosent i omsetnaden for 2020.

Auke: Ole Ringdal AS sette ny omsetnadsrekord i 2020. På bildet ser vi (frå venstre) adm. dir. Kristen Ringdal og dagleg leiar Ole Arnstein Ringdal.  Foto: Johan Behrentz / Arkiv

Nyhende

– Ja, det stemmer at vi har auka salet, stadfestar dagleg leiar Ole Arnstein Ringdal hos Ole Ringdal AS til Nyss.