Oppretting av prosjektgruppe

Planar om ny symjehall

Formannskapet og kommunestyret i Sykkylven skal måndag opprette ei prosjektgruppe som skal arbeide vidare med ein plan for oppføring av ein ny kommunal symjehall.

Ny symjehall: Måndag blir det nedsett ei gruppe som skal arbeide med planar om ein ny symjehall i Sykkylven.   Foto: Zenmore Media

Nyhende

Det var Høgre som i november i fjor fremja ein interpellasjon i Sykkylven kommunestyre om at administrasjonen skal starte arbeidet med ei sak der ein skal kartlegge behovet for eit nytt symje-, bade- og velværeanlegg i Sykkylven kommune. I arbeidet er det viktig at administrasjonen hentar innspel frå dei forskjellige brukargruppene. I interpellasjonen står det også: «Det er viktig å ha med moment knytt til om eit badeanlegg kan vere positivt for Sykkylven som turistdestinasjon og som trivselstiltak for innbyggarane».