Delte meiningar om busetting av nye flyktningar

Måndag skal saka om busetting av 10 nye flyktningar i Stranda i 2021, opp i kommunestyret.

Ei plikt: Jostein Dalen (Sp), utvalsleiar i HOK, fremma forslaget om å ta i  mot fleire flyktningar, med grunngjeving om at Stranda kommune må å ta samfunnsansvaret.   Foto: Johan Behrentz

Nyhende

21. januar skreiv Nyss at Rådmannen si innstilling er å seie nei til å ta imot ti flyktningar i 2021. HOK stemte ja med fem mot to stemmer.