Interpellasjon:

Kloakkutslipp

Interpellasjon: Ivar J. Johansen  Foto: Frank Kjøde/arkiv

Nyhende

Herr ordfører/kommunestyre

Sula og Ålesund kommune planlegger å bygge et kloakkutslipps anlegg ved Kvasneset i Sula kommune. Anlegget er ment å skulle rense en kloakkmengde for over 70.000 innbyggere. Nå er det ikke den faste mengden av renset kloakk som er hovedproblemet, men derimot at dette anlegget ikke er ment å rense medisiner, industriavfall, miljøgifter for øvrig. Dette er sterkt bekymringsverdig, siden man kan dokumentere at antibiotikaresistente bakterier som stammer fra utslippet på Åse er funnet i sjøorganismer helt ute på Alnes. Finn en passer og sett samme radius som fra Åse til Alnes, da ser man hva som kanskje i de periodene strømmen går hovedsakelig østover…Det kan også sies at sedimenter fra Åse må kjøres til Bingsa for å brennes pga. høyt innhold av blommerte flammehemmere. Mon tro om man vil fortsette med dette om man får lov å starte på en ny fjord? Det sies heller ingenting om av rensing av andre miljøgifter enn e-coli, men det er dokumentert at strømmen i store deler av året, minst 4,5 måneder, går hovedsakelig øst/nordøst, og at man får gjennomstrømming til overflaten i samme periode. Vi som kommunepolitikere må nå våkne og legge inn en protest på dette store anlegget som er planlagt. Anlegget vil være med på å forurense en fjord som inneholder fine fiske- og oppholdssteder ved fjorden. Frp vil med dette be Sykkylven kommune innlede en protest imot å etablere et kloakkutslipp anlegg ved Kvasneset i Sula kommune.