Auke i ei kommune, nedgang i den andre

Små endringar i folketalet

Vi vart 6.793 fleire innbyggjarar i Noreg i løpet av siste kvartal 2020. I Stranda og Sykkylven vart vi totalt tre færre.

Nedgang: Det vart tre færre innbyggjarar i STranda kommune i fjerde kvartal 2020.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Befolkningstala for fjerde kvartal 2020 kom denne veka og syner at Stranda kommune hadde ein negativ folkevekst på seks personar og Sykkylven kommune ein positiv folkevekst på tre personar.