Planlegging av ny symjehall

Sykkylven kommunestyre har vedteke at det skal setjast ned ei gruppe som skal arbeide vidare med ein plan for oppføring av ny symjehall i Sykkylven kommune.

Ny symjehall: Den gamle symjehallen i Sykkylven er moden for utskifting.   Foto: Christine Fohlin Verneland

Nyhende

Clara Aarseth-Strømmegjerde (Ap) og Trond Bonesmo (H) vart valde som representantar oppnemnd av kommunestyret. To representantar skal bli oppnemnde av Sykkylven IL og skuleverket, ein representant frå næringslivet/turisme, oppnemnd av Sykkylven Næringsutvikling (SNU), og ein representant frå rådet for funksjonshemma.