Prøvde å stikke av frå politiet

Bil hamna i vatnet

Ein bil har hamna i munninga av Strandaelva, ved E-trans. Naudetatane er på staden. Personen som var i bilen er komen trygt på land og får naudsynt helsehjelp.

Bil i vatnet: Ein bil køyrde i vatnet ved munninga av Strandaelva.   Foto: Randi Ansok

Nyhende

Ein politibil som patruljerte i Stranda sentrum ville stanse ein bil. Føraren unndrog seg kontroll og prøvde å stikke av.