Påskemoratoriet:

Fredag: Kongens avrat

Del éin av i alt åtte delar av «Påskemoratoriet», ein krim skrive av Kjetil Tandstad. Neste del kjem i morgon.

Påskemoratoriet del 1  Foto: Illustrasjon: Linda Nygard-Sture

Nyhende

Kongens avrat. Så det er altså det vi er, knegga han, framleis med dommedags­røysta til Sverre Tom i øyra.