Stranda kommune sine råd for påska

Vi har til no hatt lave smittetal i Stranda kommune. Det kviler eit stort ansvar på oss alle å gjere så godt vi kan for å unngå ei negativ utvikling. Kjem du frå områder med større smitte og hit til Stranda betyr ikkje det større fridom.
Nyhende

Følg råda i den kommunen/regionen du kjem frå. Dei strengaste tiltaka er dei som gjeld for deg, skriv Stranda kommune på sine heimesider.