19 bøtelagt for brot på smittevernreglane

Møre og Romsdal politidistrikt har utferda førelegg på til saman 100.000 kroner til 19 ungdommar, som deltok på ein privat samankomst i eit lånt forsamlingshus i Sykkylven 19. mars.

  Foto: Even Ørjasæter

Nyhende

Etter gjeldande nasjonale reglar på tidspunktet var det ikkje lov å gjennomføre slike arrangement innandørs med fleire enn 10 personar, sjølv om krava til avstand vart oppfylte, skriv politiet i ei pressemelding.