Wan-party

Online-speling for ei god sak

SIL E-sport arrangerte i samarbeid med Koselan Brakkesjuka #3 – WAN Party i påska, med onlinespeling i fokus. Gruppa hadde også ein veldedigheitsstream, der det kom inn over 60 000 kroner, som skal gå til Mental Helse Ungdom.
Nyhende

Brakkesjuka #3 blei kalla for eit WAN-party i staden for eit LAN-party, som kanskje fleire kjenner til og som har lang tradisjon i Sykkylven." Det var totalt 117 deltakar fordelt på fire turneringar, størsteparten av desse er frå Sykkylven.