Nokre veker seinare: Bevisets stilling

Siste del av «Påskemoratoriet», ein krim skrive av Kjetil Tandstad.

  Foto: Illustrasjon: Linda Nygard-Sture

Nyhende

Påkøyrsla ved rundkøyringa i sentrum vart aldri oppklart, endå kravet frå publikum var unisont. Den som forlet eit blodig menneske i vegen utan å hjelpe, fortente den strengaste straff, det var alle samde om.