Kompensasjonsordning til lokale verksemder:

Vert kort søknadsfrist

– Det vil bli ein relativt kort søknadsfrist fordi vi ønskjer at midlane skal kome i arbeid snarast råd, seier næringssjef Inge Bjørdal,

Kort søknadsfrist: Næringssjef Inge Bjørdal ber søkarar starte innhenting av dokumentasjon snarast.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Stranda kommune har fått brev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet med orientering om forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.