Synspunkt:

Eg og dei andre

Å sjå mot seg sjølv.

Dei andre: Der er alltid noko ein kan arrestere dei andre på. – Før du, eller ja, eg, skal snakke om dei andre, bruk då to sekund til å tenke over om det faktisk kan vere deg, eller meg, dette handlar om neste gang.   Foto: Fotomontasje/illustrasjon: Linda Nygard-Sture

Nyhende

«Dei andre».