150.000 kroner til Dynoform AS

Dynoform fekk tildelt 150.000 kroner frå kommunalt næringsfond i Sykkylven.

Støtte: Formannskapet vedtok samrøystes å tildele Dynoform AS  150.000 kroner frå det kommunale næringsfondet.  Foto: Monica Aure Fallingen

Nyhende

Formannskapet i Sykkylven skulle denne veka vurdere ein søknad om tildeling frå kommunalt næringsfond, etter innstilling frå Sykkylven næringsutvikling AS.