Synspunkt

Ungdom og politikk? Ja!

Nye synspunkt og idear kan føre til nye løysingar og fornyingar

Stemmerett: Unge kan ha andre synspunkt og erfaringar enn dei eldre generasjonane. Samfunnet utviklar seg, og det må vi vere med på. Om fleire unge bruker stemmeretten sin kan vi oppnå enda større mangfald i demokratiet.   Foto: Fotomontasje/illustrasjon: Linda Nygard-Sture

Nyhende

Dagen før skriftleg eksamen i 10. klasse meldte eg meg inn i eit ungdomsparti. I ettertid kan ein spekulere i om det var eksamensnervane som gjorde at eg tok steget inn i politikken.