Full stans

Innstilt ferje, ny på veg

Tekniske problem på sambandet Stranda - Liabygda

Innstilt: Ferjesambandet Stranda - Liabygda har tekniske problem torsdag morgon.   Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Vegtrafikksentralen midt melder torsdag morgon at ferjesambandet Stranda-Liabygda på fylkesveg 658 er innstilt grunna tekniske problem. Ferja Lifjord er no på veg ut Storfjorden, men får dei løyst problemet så snur dei inn att snarast.