Fare for ras

Fasteindalen kan bli stengt med bom

Ein interpellasjon fremja av Arbeidarpartiet ved Hans Petter Brunstad Sørensen om å fjerne fysiske hindringar om vinteren gjennom Fasteindalen vart diskutert i Sykkylven kommunestyre. Han meinte det var viktig å gå i dialog med innbyggarane i Ramstaddalen.

Fysisk stenging: Fasteindalen kan bli stengt med bom.  Foto: Arkiv

Nyhende

I grunngjevinga for interpellasjonen sa Brunstad Sørensen at vegen gjennom Fasteindalen har vore vinterstengt i fleire år, men at den sjeldan har vore fysisk stengt.