Søker om fritak frå politiske verv

Steinar Aanning har bestemt seg om den politiske framtida si.

Ønskjer fritak: Steinar Aanning har søkt om fritak frå politiske verv i Stranda kommune grunna manglande tillit til rådmannen og skogbrukssjefen.  Foto: Privat

Nyhende

Nyss har tidlegare skrive om Framstegspartirepresentant Steinar Aanning i kommunestyret i Stranda, og eit brev han har sendt til formannskapet i kommunen der han mellom anna meiner at han har opplevd dårleg sakshandsaming fordi han er medlem av Frp.